Locatie Macht
Rathaus

Sinds 1349 staat op de fundamenten van de Karolingische koningshal het stadhuis van Aken. Het stond symbool voor de opkomende middeleeuwse stad en fungeerde tevens als feestzaal voor de kroningsfeestmalen van de Duitse koningen, die voordien in de koningshal hadden plaatsgevonden.

Als locatie op de Route Charlemagne documenteert het de geschiedenis van de stad en het thema „Macht“.

Meer

Stadhuis: Oorlog, vrede en Europa

Als eerste locatie op de Route Charlemagne werd het stadhuis in Juni 2009 gereed gemaakt. Nu zijn alle historische vertrekken van het stadhuis toegankelijk, uitgezonderd de Granusturm en de bureauruimtes van de burgemeester.

De palts von Karel de Grote in 3D

De rondleiding begint met een computersimulatie van de palts van Karel de Grote. Hierin wordt duidelijk uit welke deel van de palts het stadhuis is ontstaan. De raadzaal en de overige zalen van de begane grond geven een beeld van de gotische bouwstructuur en de inrichting uit de 17e en 18e eeuw. In sommige schilderijen wordt Karel de Grote stilistisch als onvergankelijke heerser afgebeeld.

Een audio-bank, een interactief fotoalbum en interactieve stèles

In een van deze zalen, de „Werkmeisterküche“, wordt met foto’s en filmen de tweede wereldoorlog herinnerd. In Aken kwam het einde hiervan sneller dan in de meeste andere Duitse steden. Een audio-bank in het midden van dit vertrek geeft een beeld van de misdrijven die de nationaal-socialisten hebben begaan. Een interactief fotoalbum werpt licht op de bouwgeschiedenis en de wederopbouw van het stadhuis.

Het thema „vrede“ staat centraal in de aangrenzende Rode Zaal, die ook wel Vredeszaal wordt genoemd. Deze zaal werd in het jaar 1748 geopend ter gelegenheid van de plechtige ondertekening van het vredesverdrag waarmee de Oostenrijkse successieoorlog zou worden beëindigd.

In het trappenhuis naar de kroningszaal is de internationale Karelsprijs overduidelijk aanwezig. Zijn geschiedenis en de feestredes van de prijsdragers weerspiegelen de concepten en ideaalbeelden van de Europese integratie. De bezoekers hebben de mogelijkheid deze geschiedenis met behulp van interactieve stèles te onderzoeken.

Een kroningsfeestmaal uit het jaar 1520 beleven

De bekendste ruimte van het stadhuis is de kroningszaal. Gedurende de middeleeuwen en aan het begin van de moderne tijd werden hier met veel pracht en praal de feestmalen van de koningen gehouden, die eerder die dag in de Mariakerk waren gekroond.  In de kroningszaal zijn bovendien de kopieën van de rijkskroon en de overige insignes der macht te bezichtigen. Op de muren zijn de fresco’s van Alfred Rethel te zien. Zijn frescocyclus gaat over het leven van Karel de Grote en omvat onder andere Rethels meesterwerk „De slag bij Cordoba“ uit 1849/50 De fresco’s geven een idee over het beeld van Keizer Karel dat in de 19e eeuw prevaleerde.

Die Sparkasse Aachen unterstützt die Stadt Aachen bei der Erhaltung des Rathauses.